Linki

Przydatne linki


Strona główna Organizacji Narodów Zjednoczonych:   www.un.org

Strona UNESCO - Organizacji na rzecz Edukacji, Nauki i Kultury:  www.unesco.org

Strona Departamentu Informacji Publicznej ONZ:  www.un.org/dpi/ngosection/

Strona Rady Społeczno-Gospodarczej ONZ:   www.un.org/ecosoc/

Strona Agendy ONZ ds. Ochrony Środowiska:   www.unep.org

Strona Programu ONZ Global Compact:  www.unglobalcompact.org

Strona Agendy ONZ na rzecz Dzieci:    www.unicef.org

Strona Centrum Informacji ONZ:  www.un.org/news/            www.unic.un.org

Strona Programu ONZ ds. Rozwoju:    www.undp.org

Strona siedziby ONZ w Wiedniu:    www.unvienna.org

Strona Światowej Organizacji Zdrowia:    www.who.int

Strona Biura Projektów dla Zdrowia Publicznego:    www.eduhealth.pl