Komunikaty

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

 

IAEWP objęło Patronatem Honorowym "Forum Studentów Nauk o Zdrowiu", które odbędzie się w Zielonej Górze w dniach 6-11. wrzesnia 2010 roku. Organizatorem Forum jest Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego. Jest to pierwsza edycja cyklicznego projektu, majacego za zadanie popularyzacje wiedzy dotyczącej zdrowia publicznego, kosmetologii, rozwiązań innowacyjnych w ochronie zdrowia, przedsiębiorczości w tej branży działalności gospodarczej. Program Forum i szersze informacje; www.studiujzprzyszloscia.pl/forum/

 

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

 

         Komitet Pokojowej Nagrody Nobla z Oslo potwierdził oficjalnie pismem z dnia 7 kwietnia 2010 roku pretendowanie Jerzego Stanisława Janickiego do Nagrody Nobla. W uzasadnieniu tej nominacji wskazano zasługi na polu działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz autorstwo metody i systemu do nieinwazyjnej diagnostyki choroby niedokrwiennej serca, jednej z głównych chorób cywilizacyjnych na świecie. Dr Jerzy Janicki jest drugim Polakiem zgłaszanym przez IAEWP do tego prestiżowego wyróżnienia, obok profesora Kazimierza Imielińskiego.

 

#  #  #  #  #  #  #  #  #  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

 

          IAEWP patronuje międzynardowej Konferencji poświęconej fizjoterapii, którą organizuje Instytut Ochrony Zdrowia Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile, pod kierunkiem prof. Feliksa Jaroszyka.

 

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

 

          Dnia 6 stycznia 2010 roku Minister Zdrowia RP powierzył obowiązki specjalisty w zakresie zdrowia publicznego doktorowi Dariuszowi Kwolek, pełniącemu funkcje Kanclerza Krajowego IAEWP i bedącego od marca 2009 roku konsultantem organizacji w zakresie Global Public Health z akredytacją przy europejskiej siedzibie ONZ w Wiedniu (United Nations Vienna Office).

 

#  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #

 

          15 grudnia 2009 roku dr n. fiz. Jerzy Stanisław Janicki z Instytutu Badań Fizykomedycznych  został oficjalnie zgłoszony do nagrody The Kavli Prize na rok 2010 za odkrycie nowej teorii pracy serca, potwierdzonej wieloośrodkowymi badaniami klinicznymi.

Metoda umożliwia badanie układu bodźco-przewodzącego serca i wpływu autonomicznego układu nerwowego na jego pracę. W metodzie tej tkwi ogromny potencjał mogący przynieść zasadnicze oszczędności dotyczące wydatków publicznych służby zdrowia na profilaktykę i leczenie chorób serca. Metoda dr. Janickiego i jej praktyczne zastosowanie zmienia całkowicie dotychczasowe standardy i procedury dotyczące postępowania medycznego wobec choroby niedokrwiennej serca.Wsród osób mogących zarekomendować do tej nagrody są profesorowie: prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący PE i Przewodniczący Rady Fundacji Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii; prof. Aleksander Sieroń (Śląski Uniwersytet Medyczny), prof. Ryszard Piotrowicz z Instytutu Kardiologii w Aninie, prof. Andrzej Dąbrowski z WIM w Warszawie oraz dr Dariusz Kwolek reprezentujący Międzynarodową Organizację Edukacji dla Pokoju przy ONZ (IAEWP).  Więcej informacji na temat tego wyróżnienia można uzyskać na oficjalnej stronie Komitetu: www.kavliprize.no lub na stronie  Ambasady Królestwa Norwegii: www.amb-norwegia.pl

 

#  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #

 

            Decyzją z dnia 7 wrzesnia 2009 roku postanowiono zaprosić do udziału w projekcie "Powszechna prewencja choroby niedokrwiennej serca"  Przedsiebiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Primax Medic, reprezentujące innowacyjne rozwiązanie dotyczące wczesnego wykrywania zmian niedokrwiennych w sercu. Projekt jest realizowany w ramach IAEWP, a PIW Primax Medic jest oficjalnym Partnerem Projektu.

 

 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

 

          Decyzją z dnia 16 marca 2009 roku powołano do zycia Biuro Projektów dla Zdrowia Publicznego i Turystyki Medycznej Międzynarodowej Organizacji Edukacji dla Pokoju przy ONZ. Siedzibę Biura ustanowiono w Poznaniu i zlecono adaptację siedziby przy placu Wolności.     Do czasu otwarcia Biura w Poznaniu jego funkcję pełni Biuro w Niemczech. Nadal aktualny pozostaje adres korespondencyjny w Warszawie.

 

#  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #

 

           IAEWP autorem zgłoszenia projektu "Program magnetoterapii domowej - Inicjatywa dla Globalnego Zdrowia Publicznego" na obrady Rady Społeczno-Gospodarczej ONZ w ramach ECOSOC Annual Ministerial Review to Focus on Global Public Health". Projekt ten bazuje na stosowaniu stałych pól magnetycznych wyrównujących ubytki ziemskiego pola magnetycznego oraz oddziaływującego terapeutycznie przy wspomaganiu profilaktyki i terapii niektórych chorób cywilizacyjnych, zgodnie z zaleceniami WHO. Zgłoszenie projektu ma za zadanie upowszechnić magnetoterapię w formie zastosowania domowego – zapobiegawczo lub terapeutycznie, a także ma zachęcić do prowadzenia dalszych badań korzyści zdrowotnych magnetoterapii.