Projekt / Partnerzy

Nasi partnerzy we współpracy

 

Międzynardowa organizacja Edukacji dla Pokoju stowarzyszona z ONZ podejmuje współpracę z innymi instytucjami w zakresie realizacji swoich celów.

 

          Partnerami mogą być inne organizacje międzynardowe, krajowe organizacje pozarządowe, firmy innowacyjne, firmy realizujące Społeczną Odpowiedzialność Biznesu (Social Corporate Responsibility), instytucje systemu oświaty.

 

          IAEWP współpracuje z instytucjami, z którymi prowadzi projekty rozwojowe lub których działania promuje w formie rekomendacji przedstawianych wobec organów i agend wyspecjalizowanych Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 

          Organizacja nasza opracowuje projekty w ramach Sieci Dobrych Praktyk (Best Practices Network) oraz Partnerstwa z Agendami ONZ (UNOP).

 

          Promujemy i wyróżniamy nowe rozwiązania w ramach ochrony środowiska i zdrowia publicznego oraz wspieramy działalność przedsiebiorstw odpowiedzialnych społecznie. Wybitne osiagnięcia społeczne, naukowe, innowacyjne  zgłaszamy do prestiżowych wyróznień międzynarodowych.  

 

          W ramach Biura Projektów dla Zdrowia Publicznego (Office of Projects for Global Public Health), mającego siedzibę w Poznaniu, realizujemy projekty wspolnie z zapraszanymi do współpracy Partnerami Projektu. Szersze informacje na ten temat znajdują się na stronie www.eduhealth.pl