Patronaty

Patronaty Honorowe

  IAEWP patronuje przedsięwzięciom służącym edukacji pokojowej rozumianej szerzej jako edukacja dla tolerancji religijnej i światopoglądowej, równości płci i mniejszości, praw człowieka, ochrony środowiska, zdrowia publicznego, kultury fizycznej, rozwoju cywilizacyjnego, turystyki międzykulturowej i specjalistycznej, problemom społecznym.

 

         Patronat Honorowy jest udzielany na wniosek organizatora danej imprezy według obowiązującego wzoru.

 

Udzielone patronaty organizacji:

 

Konferencja Fizjoterapii na Wyższej Szkole Zawodowej w Pile  -  październik 2010

Europejski Festiwal Filmowy "INTEGRACJA  TY i JA" -  pięć dotychczasowych edycji Festiwalu  od 2003 roku

 

Konferencja "Poszukiwanie modelu szkoły wyższej"  -  2004 rok

Konferencja "Przyszłość młodzieży wobec integracji europejskiej" - 2004 rok