Wykłady Publiczne

Wykłady i prezentacje

 

  Na zaproszenia od uczelni wyższych i szkół prowadzimy prezentacje i wykłady z problematyki stanowiącej obszar działania ONZ.

  Na zaproszenie firm  dokonujemy prezentacji w formie "business breakfast" lub klasycznego wykładu.

 

           Szczególną rolę przywiązujemy do wspólpracy z uczelniami wyższymi realizującymi kierunki studiów będące w obszarze naszej działalności edukacyjnej, np. turystyka i rekreacja, stosunki międzynarodowe, biotechnologia, zdrowie publiczne. Współpracę z uczelniami wyższymi obudowujemy związaniem odpowiedniej jednostki uczelni z danym projektem międzynardowym oraz budowaniem relacji uczelni z UNESCO.

 

 

Przykładowe tematy wykładów:

-  ONZ wobec aktualnych problemów świata,

-  Dyplomacja wielostronna ONZ i organizacji międzynarodowych,

-  Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w praktyce działań zewnętrznych firm,

-  Społeczne kampanie profilaktyki zdrowotnej

-  Bezpieczeństwo systemów medycyny komplementarnej i alternatywnej,

-  Pozamedyczne kształcenie zawodowe w ochronie zdrowia,

-  Aktualne projekty w ramach Global Public Health.